Darba aizsardzības koordinatora, uzticības personas kursi, 40 stundu akreditēta mācību programmaProgrammas nosaukums:

pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 40 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma; 
Licences Nr. P-10398


Tuvākie klātienes kursu norises datumi:

2.Jūlija
9.Jūlija
16.Jūlija
23.Jūlija
30.Jūlija
6.Augustā
13.Augustā
20.Augustā
27.Augustā
3.Septembrī
10.Septembrī
2.Jūlija

Visas lekcijas notiek attālinātā formātā (ZOOM platformā)

e-APMACĪBU portālā ir iespēja noskatīties lekciju ierakstus, prezentācijas un citus papildus materiālus.


** Eksāmenu var kārtot arī vēlāk ar jebkuru citu grupu.
Eksāmenā dienā, e-APMACĪBU portālā ir nepieciešams izpildīt kursa noteiktus pārbaudes darbus.

Vairāk informācijas e-APMACĪBU portālā.

 

9.Jūlija
16.Jūlija
23.Jūlija
30.Jūlija
6.Augustā
13.Augustā
20.Augustā
27.Augustā
3.Septembrī
10.Septembrī

Mērķa auditorija:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, lai  tie  spētu  veikt darba aizsardzības koordinatoru vai uzticības personas pasākumus uzņēmumā vai iestādē.


UZMANĪBU: lai apgūtu programmu nepieciešamais izglitības līmenis: vismaz pamata izglitība.


Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālistus, kas spētu patstāvīgi risināt darba aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās.


Programmas saturs:

  1. Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  2. Darba vides riska faktori
  3. Darba vides riska samazināšana
  4. Elektrodrošības pamati
  5. Ugunsdrošības pamat
  6. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā

Mācību rezultāts:

Ministru kabineta noteiktā parauga apliecību izsniedz personai, kura apguvusi attiecīgo izglītības programmu un saņēmusi vērtējumu atzīmi (ne mazāku par 4 "gandrīz viduvēji" 10  ballu  vērtējuma  skalā) vai "ieskaitīts" visos izglītības  programmas mācību kursos un pārbaudījumos. 


Stundu skaits:

40 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes) – 40 teorija un praktiskie darbi


Pēc apliecības iegūšanas:

Apgūstot 40 stundu teorētisko programmas daļu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu, izglītojamais saņem noteiktā parauga apliecību un varēs veikt uzticības personas vai darba aizsardzības koordinatora pienākumus.


Tālākās izglītības iespējas:

Pēc darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas 40 stundu teorijas apguves persona var apgūt 40 stundu specializēto darba aizsardzības zināšanu programmu  būvniecībā


Kursa cena:

97,50  135,00  *

(elektroniskie mācību materiāli e-portālā un lekcijas/konsultācijas ZOOM vidē ) 

 

Dāvana studentam, bezmaksas Darba aizsardzības instrukciju komplekts un Ugunsdrošības instrukcija  46,10 EUR vērtībā

 

* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts

 

 

 

PIETEIKUMA FORMA

Vēlos uzsākt apmācību: