ELEKTRODROŠĪBA

ELEKTRODROŠĪBA IKDIENĀ

Visbiežāk elektrotraumas tiek iegūtas, neapdomīgi rīkojoties vai neatbilstoši lietošanas instrukcijai lietojot elektroierīces

.

Kā pasargāt sevi no elektrotraumas?
Nedrīkst darbināt elektroierīces, ja ir redzams pat it kā nenozīmīgs to bojājums, bojāti to apvalki, bojāta pieslēgumvadu izolācija, pieslēgumvadiem ir bojātas kontaktdakšas vai to vispār nav.
Nedrīkst lietot pašdarinātus vai labotus drošinātāju ieliktņus.
Nedrīkst remontēt elektrotīklam pieslēgtas elektroierīces.
Nedrīkst mainīt spuldzes un tīrīt gaismekļus, ja nav atslēgts spriegums.
Nedrīkst dzīt naglas vai urbt caurumus sienās un griestos, nepārbaudot, vai tur nav elektroinstalāciju vadu.
Nedrīkst pagalmā vai dārzā lietot elektrotīklam pieslēgtas sadzīves elektroierīces: veļas mazgājamās mašīnas, gludekļus, sulu spiedes, ūdens vārāmās kannas u. c. elektroierīces, kuras nav paredzētas lietošanai ārpus telpām.
Mājokļa elektrotīkla izbūvi drīkst veikt tikai licencētu firmu speciālisti vai sertificēti elektriķi.
Vienlaikus pieskarties elektroierīcēm un ar zemi savienotām konstrukcijām var būt bīstami.
Pirms jaunas elektroierīces pieslēgšanas elektrotīklam rūpīgi jāiepazīstas ar tās lietošanas instrukciju.
Ārpus telpām jāizmanto tikai lietošanai dabā paredzētas elektroierīces. Tās jānovieto sausā un drošā vietā.
Lai novērstu iespējamos negadījumus, jāveic kvalificēta elektroietaišu apkalpošana un periodiskas pārbaudes. To veic sertificēti speciālisti.
Sevišķi bīstamās vietās cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma aizsardzībai izmantot strāvas noplūdes automātu.
Ieteicams izvēlēties ierīces ar dubulto izolāciju, jo tas pasargās no elektrotraumām un atvieglos šo ierīču pieslēgšanu elektrotīklam. Ja nav iespējams iegādāties ierīces ar dubulto izolāciju, jāizvēlas ierīces, kuru korpusam ir aizsargzemējums, par ko liecina kontaktdakša ar aizsargzemējuma spaili.
Ērtai un drošai ekspluatācijai veco drošinātāju vietā jāuzstāda atbilstoši automātslēdži.

Lai nodrošinātu iekārtu nepārtrauktu darbu, ir derīgi lietot nepārtrauktās barošanas bloku (UPS).

 

Avots: https://www.sadalestikls.lv/aktuali/elektrodrosiba/ikdiena/