UGUNSDROŠĪBA


UGUNSDROŠĪBA UZŅĒMUMĀ

Atkarībā no Jūsu uzņēmuma veida ir nepieciešams izvēlēties atbilstošus uguns aizsardzības līdzekļus un sistēmas. Atcerieties, ka, atbilstoši darbinieku skaitam Jūsu uzņēmumā, jums ir nepieciešams izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, evakuācijas plānu un instruēt savus darbiniekus.

Kam pievērst uzmanību ikdienā:

Uzkopiet savu darba vietu tā, lai apkārt nemētātos kaudzes ar papīriem, atkritumiem vai citiem priekšmetiem, kas var viegli uzliesmot.

Smēķētājiem - vienmēr smēķējiet tikai tam paredzētās vietās un pārliecinieties, ka izsmēķis ir kārtīgi nodzēsts.

Pārbaudiet elektrības rozetes un vadus. Ja tie ir bojāti, nomainiet tos. Nelieciet vadus tādās vietās, kur cilvēki tiem var uzkāpt, tādējādi paātrinot vada ārējā apvalka bojāšanos.

Nepārslogojiet elektrotīklu.

Novietojiet karstumu izstarojošas ierīces, piemēram, kopētāji, kafijas aparāti, datori, tā, lai tās nebūtu viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā.

Katras darba dienas beigās atcerieties izslēgt visas elektroierīces un sildierīces.

Rīcība ugunsgrēka gadījumā:

Ja izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties zvaniet uz tālruni 112. Negaidiet, kamēr to izdarīs kāds cits.

Kad dodaties ārā no telpām, aizveriet visas durvis, lai apturētu dūmu un uguns izplatību ēkā.

Evakuācijas laikā neizmantojiet liftus.

Rīkojieties pēc evakuācijas plāna un sekojiet evakuācijas norādēm, kas izvietotas jūsu uzņēmuma telpās.

JAUNIE UGUNSDZĒŠAMIE APARĀTI UN APARĀTU APKOPE 

IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMU? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !