DARBA VIDES RISKU NOVERTĒŠANA

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU APMĀCĪBA

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniedz pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem

IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !