CIVILĀ AIZSARDZĪBA


Civilās aizsardzības plāna izstrāde

Piedāvājam izstrādāt Jūsu objekta Civilās aizsardzības plānu un tā saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Civilās aizsardzības plānošana
Civilās aizsardzības pasākumus, apzinot iespējamos apdraudējumus, paredz: 

1) Valsts civilās aizsardzības plānā; 
2) pašvaldības civilās aizsardzības plānā; 
3) komersanta objekta civilās aizsardzības plānā, ja komersanta objekts ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairāki komersanti atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības plānu izstrādā katrs komersants, kurš atbilst minētajiem nosacījumiem; 
4) iestādes civilās aizsardzības plānā, ja iestāde ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairākas iestādes atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības plānu izstrādā katra iestāde, kura atbilst minētajiem nosacījumiem.

Civilās aizsardzības plāna izstrādes izmaksas ir no 1400,00  + PVN

Lai saņemtu personalizēto piedava'jumu lūdzu aizpildīt pieteikuma anketi vai piesakieties pakalpojumam.