LV  

Uzņēmuma pilna apkalpošana darba aizsardzībā/ugunsdrošībā

Lai pašiem spēkiem neveiktu darba aizsardzības pasākumus, iesākam noslēgt ar mums līgumu par pilnu apkalpošanu. Līguma darbības laikā mēs izveidosim darba aizsardzības sistēmu, novērtēsim riskus, izstrādāsim nepieciešamus dokumentus, veiksim nepieciešamus pasākumus, pārstāvēsim Jūsu intereses uzraudzības iestādēs, nepieciešamības gadījumā izmeklēsim nelaimes gadījumus darbā, veiksim ugunsdzēšamo aparātu apkopi, un tt.

Noslēdzot ar mums līgumu, izmaksas būs ievērojami mazāki, nekā uzturēt štata darba aizsardzības, ugunsdrošības speciālistu .

Uzņēmuma darba aizsardzības apkalpošana
no 25,00 EUR + PVN mēnesī


Kāpēc ārpakalpojums?

Latvijā arvien vairāk uzņēmumu vadītāji secinājuši, ka viņi, salīdzinoši, tikai nelielu daļu sava laika iegulda uzņēmuma darbības plānošanai. Lielākā daļa no viņu enerģijas un laika tiek tērēta ikdienas darbību veikšanai. Vai tiešām visu šo darbu ir nepieciešams darīt Jums pašam, ja pastāv reāla iespēja šos darbus uzticēt arī kādam citam, profesionālim sava jomā?
Izvēloties darba aizsardzības ārpakalpojumu, Jūsu uzņēmums iegūs gan kvalificēti izpildītu darbu gan ievērojami samazinās uzņēmuma izmaksas un atslogo vērtīgo laiku, lai to ieguldītu sava uzņēmuma attīstīšanāi.


Sakārtot darba aizsardzību - lētāk nekā maksāt sodus!

Vidējais sods par darba aizsardzības vai ugunsdrošības prasību pārkāpšanu ir 600 - 700 EUR, uzliktais sods neatbrīvo no noteikumu prasību ievērošanas.

Vidēja maksa par uzņēmuma apkalpošanu (piem., darba aizsardzībā) ir 50,00 EUR mēnesī, ( 500,00 - 600,00 EUR gadā ), vidējais sods ir 600 - 700 EUR. Ja uzņēmums maksā sodu 600,00 – 700,00 EUR + par dokumentu sakārtošana = 1200,00 EUR, kas ir 100,00 EUR mēnesī 


Morāle - laicīgi sakārtot darba aizsardzības jautājumus, ir vismaz divas reizes izdevīgāk (lētāk) nekā maksāt sodu !


Cik maksā darba aizsardzība ?!?

Darba aizsardzības pakalpojuma cenas nevar uzreiz noteikt, jo pakalpojuma cena ir atkarīga no: pakalpojuma satura, uzņēmuma darbības veida, darbinieku skaita, struktūrvienību skaita un citiem radītājiem. Lai noteiktu Jūsu uzņēmuma apkalpošanas vai pakalpojumu izmaksas, lūdzām

AIZPILDĪT PIETEIKUMA FORMU

un 1-3 dienu laikā Jums tiks sagatavots un nosūtīts cenu piedāvājums.

Pakalpojuma cenas:


Uzņēmuma darba aizsardzības apkalpošana
no 25,00 EUR / mēnesī
Šeit var iepazīties ar cenu piemēriem.

Darba aizsardzības instrukcijas – no 3,50 EUR
Darba aizsardzības dokumentācija (plāni, nolikumi, saraksti) – no 35,00 EUR
Darba vides risku novērtējums – no 100,00 EUR
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana – no 150,00 EUR
Darbinieku darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāža – no 40,00 EUR
Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāli – no 1,50 EUR)
Civilās aizsardzības plāna izstrāde – no 300,00 EUR
Evakuācijas plāna izstrāde – no 45,00 EUR
Drošības zīmes – no 0,25 EUR

Pilns papildpakalpojumu cenu saraksts internetveikala www.dd24.lv

Cenas noradītas bez PVN